لودر تلسکوپی
این تکنیک امکان بارگیری پیاز و محصولات ریشه را در انبارها فراهم می کند ، آنها به طور فعال برای بارگیری محصولات در وسایل نقلیه یا ظروف استفاده می شوند. این طراحی استفاده منطقی از منطقه تولید و راحتی بارگیری و حمل و نقل وسایل نقلیه را فراهم می کند. کنترل پنل مدرن به شما امکان می دهد تا زاویه چرخش مورد نیاز و مرزهای ذخیره سازی را تعیین کنید. لودرهای تلسکوپی محصولات کشاورزی را به آرامی جابجا می کنند. استفاده از آنها به کاهش فساد میوه در هنگام حرکت کمک می کند. ترکیبی از تجهیزات قابل اعتماد بلاروسی و فن آوری های مدرن نه تنها کار کارگران کشاورزی را آسان می کند ، بلکه حمل و نقل دقیق محصولات را نیز در خود جای داده است.