بسته بندی سیلو و سیلاژ
کشاورزی پیشرو و فناوری بر حفظ مواد مغذی در خوراک متمرکز است که باعث افزایش بهره وری حیوانات در مزرعه می شود. بسته بندی آستین به شما امکان می دهد وظیفه خود را انجام دهید و خوراک را در فضای باز ذخیره کنید. بسته بندی یک روش کارآمد و سازگار با محیط زیست است که به سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز ندارد و ذخیره انواع خوراک را در مجاورت مزرعه امکان پذیر می کند. از دست دادن ارزش غذایی خوراک عملا به حداقل می رسد. مدیران ما با در نظر گرفتن بودجه اختصاص یافته ، مدل مناسبی را برای انجام وظایف شما انتخاب می کنند.