تراکتور

کار مدرن در کشاورزی و جنگلداری را نمی توان بدون کمک مکانیزاسیون تصور کرد. تراکتور در زمینه ها ، مزرعه و اقتصاد شهری یک همراه وفادار و قابل اعتماد است. کیفیت بلاروسی و شخصیت روسی در روش BELARUS ترکیب شده است. ماشین آلات این دسته برای عملیات عمومی کشاورزی مختلف ، کشت اصلی و قبل از کاشت خاک ، کاشت به عنوان بخشی از واحدهای برش خورده و ترکیبی ، برداشت به عنوان بخشی از مجتمع های با عملکرد بالا و عملیات حمل و نقل طراحی شده اند. تراکتور عملیات مختلف کشاورزی را با ماشین آلات و ادوات سوار ، نیمه سوار و کشیده انجام می دهد. شرکت Smolselmash انتخاب گسترده ای از تراکتورها را ارائه می دهد ، مدیران ما به شما توصیه می کنند که این یا آن مدل برای چه اهدافی مناسب باشد ، با توجه به بودجه ، پیکربندی لازم را برای انجام وظایف خود انتخاب کنید.