بذرپاش
دسته ای از ماشین آلات طراحی شده برای کاشت بذر و دانه در خاک. یکنواختی توزیع بذر پارامتر اصلی هنگام انتخاب یک تکنیک است. در واقع ، در صورت نقض فن آوری ، منجر به عمق بذر ناهموار شده و عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد. Smolselmash LLC برای مشتریان خود فقط تجهیزات بذر اثبات شده و با کیفیت بالا را تهیه می کند. مدیران باتجربه ما به شما توصیه می کنند که این یا آن مدل برای چه حجمی مناسب است ، با توجه به بودجه ، پیکربندی لازم را برای انجام وظایف خود انتخاب کنید.