فیدرهای میکسر
ماشین آلات کشاورزی مدرن که کار در یک مزرعه دام را آسان تر می کند. تلگراف مخلوط کن خوراک چندین جزind را خرد و مخلوط می کند: - ریشه سبزیجات - یونجه - هایلاژ - خوراک مرکب و سایر مواد افزودنی. خوراک متعادل را در دهانه ها یا میز تغذیه حمل و توزیع می کند. فناوری ابتکاری با یک دستگاه الکترونیکی برای کنترل میزان خوراک بارگیری شده. مدیران ما یک میکسر خوراک خوراک مناسب را انتخاب می کنند ، برای چه منظور این یا آن مدل مناسب است.