پخش کننده های کود
استفاده از کودهای معدنی مرحله مهمی در کشت گیاهان کشاورزی است. این روش به شما امکان می دهد مواد مغذی و عناصر مفیدی را به خاک ارائه دهید ، که تأثیر مفیدی در رشد و نمو گیاهان دارد. پخش کننده کود معدنی برای استفاده سطحی کودهای معدنی جامد به صورت دانه ای و بلوری طراحی شده است. هنگام انتخاب ، به ظرفیت پناهگاه ، به ارتفاع محل آن توجه کنید. مدیران ما به شما توصیه می کنند که این یا آن مدل برای چه اهدافی مناسب است ، با در نظر گرفتن بودجه ، پیکربندی لازم را برای تکمیل وظایف خود انتخاب کنید.