پخش کننده های کود

این روش به شما امکان می دهد کارهای مربوط به معرفی کودهای معدنی جامد را مکانیزه کنید. برای حمل و نقل و استفاده سطحی از کودهای معدنی جامد ، مواد آهکی و مواد تقویت کننده شیمیایی طراحی شده است. با تراکتورهای نیروی کششی 3.0 جمع شده اند. شرکت Smolselmash توزیع کنندگان کودهای معدنی را که عملکردهای خاصی را انجام می دهند ، فراهم می کند. مدیران ما به شما توصیه می کنند که این یا آن مدل برای چه اهدافی مناسب است ، با در نظر گرفتن بودجه ، پیکربندی لازم را برای تکمیل وظایف خود انتخاب کنید.