پیستون لولایی پیوست
تجهیزات مدرنی که کارهای کشاورزی را بسیار ساده می کند. سوراخ کن پیوست به شما امکان می دهد هنگام جابجایی دانه ، مصرف آن را کاهش دهید. نصب شده روی نیمه تریلرهای دامپزشکی ، طراحی شده برای پر کردن مکانیکی دانه در بذر از نیمه تریلر در مزارع یا بارگیری مجدد دانه در ظروف دیگر. پیشرانه از یک موتور هیدرولیک خودمختار ساخته شده است. روش نصب و مشخصات دقیق را با مدیران ما بررسی کنید.