قیف دریافت
دسته ای از ماشین آلات که محصولات کشاورزی را از منابع مختلف جمع می کند و آنها را بیشتر در طول زنجیره حرکت می دهد. مدل ها از نظر حجم ، قدرت و ویژگی کار متفاوت هستند. قیف گیرنده برای دریافت محصول فرآوری شده از وسایل نقلیه خود تخلیه ، جدا کردن ناخالصی های خاک ، بقایای گیاهی و تهیه محصولات به یک نوار نقاله تلسکوپی و یک لودر خودران در نظر گرفته شده است. هنگام انتخاب مدل ، روی کارهایی تمرکز کنید که باید با استفاده از این روش حل شوند. مدیران ما به شما کمک می کنند تا بر اساس بودجه و نیاز خود ، انتخاب درستی داشته باشید و یک قیف دریافت کننده انتخاب کنید.