تریلر کمپرسی تراکتور
دسته تریلرها برای حمل بارهای مختلف کشاورزی ، غلات ، محصولات ریشه ای ، کودهای آلی ، مصالح ساختمانی و سایر محموله های فله ای طراحی شده است. این مجموعه شامل مدل هایی با انواع مختلف تخلیه محتوا ، با وجود مکانیزم دامپینگ است. با سفارش جداگانه ، امکان تحویل تخته های اضافی وجود دارد. با تراکتور نیروی کشش جمع می شوند 1.4. شرکت Smolselmash انتخاب گسترده ای از تریلرهایی را ارائه می دهد که عملکردهای خاصی را انجام می دهند. مدیران ما به شما توصیه می کنند که این یا آن مدل برای چه اهدافی مناسب است ، با در نظر گرفتن بودجه ، پیکربندی لازم را برای تکمیل وظایف خود انتخاب کنید.