شمشیر مربع
تکنیکی که به عنوان موثر برای مزارع کوچک قرار می گیرد. از آنها برای انتخاب رول های یونجه ، کاه و به دنبال فشار دادن آنها به بسته های مستطیلی استفاده می شود. بسته بندی کننده بسته به مدل تجهیزات با تراکتورهایی با کلاس پیش نویس متفاوت جمع می شود. یک ویژگی متمایز از بیل گرد از بیل گرد این است که چنین دستگاهی چگالی فشرده سازی را تنظیم می کند ، علاوه بر این ، در خروجی ، ابعاد و وزن بیل بسیار کمتر است. این تأثیر مثبتی در بارگیری و حمل و نقل یونجه پیچ خورده دارد ، به شما امکان می دهد نه تنها به بارگیری و تخلیه مکانیکی بلکه استفاده از کار دستی نیز متوسل شوید. استفاده ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات کاملاً آسان است و از کلاسهای خود در مقایسه با نمونه های آمریکایی و آلمانی کم نیستند.