دستگاههای کاسه کتان
واحدهای فن آوری مدرن هنگام برداشت کتان کشاورزی را ساده می کنند. مدل ها با یک محفظه باز متغیر نوع باز برای طراحی کمربندهای رشته کتان ارائه می شوند. فشار دادن به رول های استوانه ای انجام می شود و با دو نخ رشته در بین لایه ها پیچیده می شود. در مدلها تفاوت چشمگیری در تجهیزات وجود دارد. این مجموعه شامل ماشین هایی است که دارای یک درایو هیدرومکانیکی از اجسام کاری و یک صفحه کنترل الکتریکی یا دارای یک سیستم اطلاعات و کنترل هستند که نمایش اطلاعات و کنترل حالت های فن آوری را فراهم می کند. هنگام انتخاب مدل ، وظایفی را که باید با کمک دستگاه بالکن حل شوند ، هدایت کنید. مدیران ما به شما کمک می کنند تا بر اساس بودجه خود ، یک انتخاب درست را انتخاب کنید و مدل مناسبی را انتخاب کنید.