نیمه تریلر دامپینگ
دسته تریلرها ، وسایل نقلیه باری بدون موتور خاص خود ، به عنوان بخشی از تراکتور مورد استفاده قرار می گیرند ، قسمت جلوی آنها روی تراکتور قرار دارد و مجهز به درایو تخلیه هستند. برای حمل محصولات کشاورزی ، کودها ، مصالح ساختمانی استفاده می شود. هنگام انتخاب نیم تریلر ، به روش تخلیه توجه کنید. در مجموعه شرکت ما مدل هایی با تخلیه از سمت یا عقب وجود دارد. با سفارش جداگانه ، امکان تحویل تخته های اضافی وجود دارد. شرکت Smolselmash انتخاب گسترده ای از نیمه تریلرها را ارائه می دهد که عملکردهای خاصی را انجام می دهند. مدیران ما به شما توصیه می کنند که این یا آن مدل برای چه اهدافی مناسب است ، با در نظر گرفتن بودجه ، پیکربندی لازم را برای تکمیل وظایف خود انتخاب کنید.