نیمه تریلر
دسته تجهیزات برای حمل و نقل محصولات کشاورزی ، جنگلداری ، کودها ، مصالح ساختمانی. بسته به مدل و اصلاح ، نیمه تریلرها به مکانیزم دامپینگ مجهز هستند. با یک سفارش جداگانه ، امکان تهیه تخته های اضافی ، دستکارهای هیدرولیکی برای عملیات جنگلداری وجود دارد. شرکت Smolselmash انتخاب گسترده ای از نیمه تریلرها را ارائه می دهد که عملکردهای خاصی را انجام می دهند. مدیران ما به شما توصیه می کنند که این یا آن مدل برای چه اهدافی مناسب است ، با در نظر گرفتن بودجه ، پیکربندی لازم را برای تکمیل وظایف خود انتخاب کنید.