لودرهای بیل یونجه
تجهیزات بالابری ، بارگیری ، جابجایی ، انباشت خوراک نورد و سایر کالاهای کشاورزی. این محدوده شامل مدل های حمل و نقل رول است که به مکانیزم بالابر مجهز هستند. لودرهای ساخته شده بر اساس تراکتور "BELARUS" با تغییر در چنگال ، با احتیاط بلند شده و در یک وسیله نقلیه غوطه ور می شوند ، بدون از بین رفتن کیفیت محافظتی آن ، در یک فیلم می غلتند. تجهیزات با ضمیمه های مختلف تهیه می شوند. برای اطلاعات دقیق تر ، با توجه به وظیفه پیش رو ، برای کمک شایسته و انتخاب فردی مدل مورد نیاز ، با کارمندان ما تماس بگیرید.