لودرهای جلو
دسته بندی ماشین آلات براساس تغییرات مختلف تراکتور "BELARUS". این تجهیزات طیف وسیعی از کارهای را در زمینه کشاورزی و جنگلداری انجام می دهد. این برای بارگیری مواد کشاورزی ، مصالح ساختمانی فله ، چوب ، برای انباشته ساختن بسته ، یونجه ، کاه ، برای حفاری سبک و کارهای برنامه ریزی استفاده می شود. به درخواست مشتری ، بولدوزر لودر را می توان با سایر کارگران مکانیزه تأمین کرد. برای اطلاعات دقیق تر ، با توجه به وظایف ، برای کمک واجد شرایط و انتخاب فردی مدل مورد نیاز ، با کارمندان ما تماس بگیرید.