تجهیزات لودر
این واحدها برای انجام عملیات بارگیری و تخلیه برای حمل محموله های عمده ، پر کردن سنگرها ، پاکسازی جاده ها ، پیاده روها و میادین از آوار و برف تازه باریده استفاده می شوند. هنگام انتخاب یک لودر سوار ، ارزش دارد که مدل تجهیزات نصب شده بر روی آن را بررسی کنید ، مشخصات فنی واحدها را بررسی کنید. مدیران باتجربه ما در این زمینه به شما کمک می کنند ، که می توانند با ارائه مشاوره واجد شرایط ، مدلی را انتخاب کنند که مطابق با وظایف شما باشد.