لودرها

دسته اتصالات ، تجهیزات خودران ، که عملیات بارگیری و حمل و نقل را فراهم می کند. بعضی از مدل ها عملکرد گسترده ای از جابجایی و انباشته شدن رول ها ، انباشته کردن ، ذخیره سازی کالاهای قطعه ای ، پر کردن سنگرها و چاله ها با خاک های عمده و مکان های تسطیح را انجام می دهند. لودرها می توانند به تجهیزات اضافی مجهز شوند: یک تیغه با چنگ زدن ، یک سطل برای محصولات ریشه ، یک سطل بزرگ شده ، یک دستگاه برای سیلاژ ، برای چیدن یونجه و کاه ، چنگال های بار با فشار و بدون فشار ، چسب گیر. شرکت Smolselmash طیف گسترده ای از لودرها را ارائه می دهد که عملکردهای خاصی را انجام می دهند. مدیران ما به شما توصیه می کنند که این یا آن مدل برای چه اهدافی مناسب است ، با در نظر گرفتن بودجه ، مدل مناسب لودر را برای انجام وظایف خود انتخاب کنید.