شخم ردیف
دسته ای از سنگدانه ها که برای شخم زدن برای محصولات دانه ای و صنعتی به عمق کمتر از 27 سانتی متر ، روی خاکهایی که از سنگ ، سنگ پرچم و سایر موانع تمیز هستند ، در نظر گرفته شده است. بهره وری متوسط ​​تجهیزات در هر شیفت 20-25 هکتار است. در مدل های این دسته ، بینی بدن با یک روکش تقویت می شود که مقاومت به سایش سهم و سینه تیغه را افزایش می دهد. تمام قطعات مسکن که تحت شرایط سخت کار قرار می گیرند از فولاد با دوام و عملیات حرارتی ساخته شده اند. مدیران ما با در نظر گرفتن بودجه ، مدل بهینه گاوآهن ردیفی را برای کارهای شما انتخاب می کنند.