اجساد شخم بزنید
از این واحدها برای تجهیز گاوآهن از انواع مختلف استفاده می شود ، به منظور شخم زدن خاک برای محصولات دانه ای و صنعتی به عمق 30 سانتی متر. هنگام انتخاب یک بدن ، ترکیب و شرایط لایه بالایی زمین را در نظر بگیرید ، همچنین زیر چه گیاهانی شخم زده می شود. شرکت Smolselmash انتخاب گسترده ای از گاوآهن را که عملکردهای خاصی را انجام می دهند ، فراهم می کند. مدیران ما به شما توصیه می کنند که این یا آن مدل برای چه اهدافی مناسب است ، با در نظر گرفتن بودجه ، پیکربندی لازم را برای تکمیل وظایف خود انتخاب کنید.