تجهیزات متصل
دسته پیوست که تمام پیوست ها را برای تجهیزات مکانیزه متحد می کند. واحدهای مونتاژ شده برای تجهیزات کشاورزی و جنگلداری ، برای نیازهای شهری و خانگی وجود دارد. شما می توانید انواع گاوآهن های نصب شده ، تجهیزات نگهداری جاده را که برای تمیز کردن مکانیزه خیابان ها ، جاده ها ، میادین ، ​​از جمله برف تازه طراحی شده اند ، پیدا کنید. عناصر لودر ، که برای انجام عملیات بارگیری و تخلیه و همچنین عملیات حمل و نقل برای حمل و نقل مواد فله ، اندازه کوچک ، پر کردن ترانشه و چاله ها طراحی شده اند. شرکت Smolselmash مجموعه گسترده ای از پیوستها را ارائه می دهد که عملکردهای خاصی را انجام می دهند. مدیران ما به شما توصیه می کنند که این یا آن مدل برای چه اهدافی مناسب است ، با در نظر گرفتن بودجه ، پیکربندی لازم را برای تکمیل وظایف خود انتخاب کنید.