لفافه های بیل
از بسته بندی بیل برای حفظ مواد مغذی و مواد معدنی یونجه استفاده می شود. توده سبز باید ظرف دو ساعت پس از فشار دادن درون فویل قرار گیرد. اگر رول یونجه بدون فیلم باقی بماند خشک می شود یا احتمال پوسیدگی وجود دارد. از بسته بندی بیل برای بسته بندی یونجه و سیلاژ در بسته بندی پلاستیکی استفاده می شود. شیر هیدرولیک تراکتور به کنترل روند بسته بندی کمک می کند. تعداد چرخش ها لازم نیست که به طور مستقل شمارش شوند ، شمارش توسط یک شمارنده الکترونیکی انجام می شود. این فناوری ذخیره علوفه 1 تن شیر یا 120 کیلوگرم گوشت گاو از 1 هکتار زمین اضافی فراهم می کند. مدیران ما با در نظر گرفتن بودجه شما به شما کمک می کنند تا برای کارهای خود مدل بهینه بسته بندی بسته را انتخاب کنید.
Цена по запросу

در انبار موجود نمی باشد