برنامه های کاربردی کودهای آلی جامد
تجهیزات مصرف کود از تولید کنندگان بلاروسی در میان شرکت های کشاورزی روسیه تقاضای زیادی دارد. از آنجا که از کیفیت و اطمینان بالایی برخوردارند ، بهترین فناوری های نوآورانه و قیمت مناسب را با یکدیگر ترکیب می کنند. محدوده شامل واحدهایی با تغییرات مختلف است. عملکرد این دسته از تجهیزات حمل و نقل و کاربرد سطحی کودهای معدنی جامد و آلی در دانه ها و بلورها است. می توان از این مدل ها به عنوان درمان بستر جاده با مخلوط نمک در زمستان استفاده کرد. برای حمل کالاهای کشاورزی می توان از مدل های دیگری استفاده کرد. مدیران ما با در نظر گرفتن بودجه ، مدل بهینه دستگاه را برای انجام وظایف شما پیشنهاد می دهند.