مواد کود دهنده
تجهیزات کاربرد کود از تولید کنندگان بلاروسی مورد اعتماد شرکت های کشاورزی روسیه است. ماشین آلات از کیفیت و اطمینان بالایی برخوردار هستند ، آنها از بهترین فن آوری های نوآورانه و قیمت مناسب برخوردار هستند. این مجموعه شامل واحدهای مختلف است ، آنها از نظر تغییر متفاوت هستند. عملکرد این دسته از تجهیزات حمل و نقل و استفاده سطحی از کودهای معدنی جامد در دانه ها و بلورها است. می توان از این مدل ها به عنوان درمان بستر جاده با مخلوط نمک در زمستان استفاده کرد. هنگام انتخاب ماشین ، مدیران ما حجم مزارع زیر کشت را در نظر می گیرند.