قایق های موبر
این روش برای چمن زنی در زیر آب در بدن آب استفاده می شود. ماشین چمن زنی برای کمک به پرورش ماهی در پرورش ماهی و همچنین پارک ها و ذخایر ملی طراحی شده است. ماشین های چمن زنی شامل یک بدنه قایق ، یک دستگاه برش واقع در پشت کمان قایق ، یک نیروگاه برق ، چرخ های پارو و یک مکانیزم فرمان هستند. این یک ماشین آماده است که به تجهیزات و تجهیزات اضافی نیاز ندارد. دسته ماشین های چمن زنی را می توان با چرخ دستی برای حمل و نقل واحد تهیه کرد. مدیران ما در انتخاب گزینه مناسب قایق موبر برای وظایف شما کمک شایانی خواهند کرد.