چمن زنی انگشت
این دسته از ماشین های چمن زنی برای چیدن علف های رویشی ، بذری ، طبیعی و در حال رشد وحشی با قرار دادن توده سبز در گلدان در نظر گرفته شده است. از آنها برای برش کنار جاده ها استفاده می شود. در عملکرد بالای دستگاه ایمنی تفاوت دارد. قاب مربع باعث افزایش مقاومت واحد می شود. فناوری قابل اطمینان از یک تولید کننده قابل اعتماد. ویژگی آنها با نگهداری سریع است و به راحتی به تراکتورهایی با کلاسهای کشش 0.9 و 1.4 متصل می شوند. مدیران ما با در نظر گرفتن بودجه ، مدل بهینه و مجموعه کاملی از ماشین های چمن زنی را برای انجام وظایف شما پیشنهاد می دهند.