چمن زن سوار شده
دسته دستگاه های چمن زنی نصب شده ، از نظر نحوه نصب واحد متفاوت است. اساساً ، اینها تجهیزات جلو هستند ، مناسب برای مناطق با هر اندازه و پیکربندی. برای چمن زنی محصولات کشاورزی و همچنین برای چمن زنی در کنار جاده ها مناسب است. مزیت این نوع ماشین چمن زنی قاب محکم است ، آنها پایدار هستند ، انرژی کمتری مصرف می کنند و بهره وری بالایی دارند. ویژگی آنها با نگهداری سریع است و به راحتی به تراکتورهایی با کلاسهای کشش 0.9 و 1.4 متصل می شوند. در این گروه انواع مختلف ماشین چمن زنی وجود دارد که در مکانیزم های کار متفاوت است. مدیران ما با در نظر گرفتن بودجه ، مدل بهینه و مجموعه کاملی از ماشین های چمن زنی را برای انجام وظایف شما پیشنهاد می دهند.