چمن زن
به سرعت و با کمترین اتلاف انرژی ، جمع آوری توده سبز برای مصارف غذایی وظیفه ای است که ماشین های چمن زن مدرن می توانند انجام دهند. بنابراین ، هنگام انتخاب یک همراه مناسب برای مزرعه خود ، باید اندازه و تسکین زمین ، ترکیب مخلوط چمن و قدرت تراکتور را در نظر بگیرید. کاتالوگ ما شامل ماشین های برش دهنده از انواع مختلف ضمیمه ها است: سوار ، نیمه دنباله دار ، جلو ، پشت نصب شده. هنگام انتخاب ، به پارامترهای اضافی توجه کنید: وجود عملکرد تهویه مطبوع ، عرض کار ، وجود یک چنگک ، پارچه در تنظیمات. همه این گزینه ها باعث سهولت و صرفه جویی در وقت و صرفه جویی در انرژی می شوند. محدوده شرکت ما شامل ماشین های برش دهنده مخزن است که در مزارع پرورش ماهی مورد استفاده قرار می گیرند. مدیران شرکت ما با در نظر گرفتن بودجه ، مدل بهینه و تجهیزات مورد نظر را برای انجام وظایف شما پیشنهاد می دهند.