نقاط مرتب سازی سیب زمینی
این دسته از تجهیزات برای مرتب سازی سیب زمینی در نظر گرفته شده است. از آنها در مزارعي كه به كشت ، نگهداري ، فرآوري و فروش سيب زميني مشغول هستند استفاده مي شود. می تواند برای مرتب سازی انواع دیگر محصولات ریشه مورد استفاده قرار گیرد. این واحد غده ها را از بقایای خاک و گیاه آزاد می کند. ایستگاه های مرتب سازی سیب زمینی به عملکرد بارگیری سیب زمینی در ظروف یا وسایل نقلیه مجهز هستند. این روش روند مرتب سازی را تسهیل می کند ، غده ها را به آرامی در امتداد کمربند حرکت می دهد و ایمنی محصول را تضمین می کند. می تواند در محل کار شرکت ها و برای مرتب سازی در هوای آزاد مورد استفاده قرار گیرد.