تراشنده های چرخشی
مزیت اصلی این دسته از طرح های چنگک ، قابلیت انعطاف پذیری آنها است ، آنها به طور موثر عملیات مختلفی را انجام می دهند - پارو کردن ، ملافه کردن ، باد دادن ، گسترش ، که شرایط بهینه برای یونجه با کیفیت بالا ایجاد می کند و بهره وری از ماشین های برداشت را در مراحل بعدی کار افزایش می دهد. این تجهیزات در عملکرد بی تکلف هستند و به نگهداری با انرژی زیاد احتیاج ندارند. هنگام انتخاب مدل ، روی میزان کار تحویل داده شده تمرکز کنید. مدیران ما همیشه با در نظر گرفتن بودجه ، مشاوره های لازم را ارائه می دهند و برای تکمیل وظایف خود یک چنگک انتخاب می کنند.