شن کش
تجهیزات موجود در این گروه برای پارو زدن به تودوزها ، ملافه ، پخش و بسته بندی یونجه طراحی شده است که کیفیت محصول را بهبود می بخشد. این چنگک در مزارع علفزار بذر و طبیعی ، با زمین مسطح یا با شیب کمی تا 9 درجه استفاده می شود. هنگام انتخاب مدل ، به محدوده عملکردهای انجام شده و عرض کارکرد دستگاه توجه کنید. بر میزان کار تحویل گرفته شده تمرکز کنید. مدیران ما همیشه با در نظر گرفتن بودجه ، مشاوره های لازم را ارائه می دهند و برای تکمیل وظایف خود یک چنگک انتخاب می کنند.