تخلیه آسانسور (نوار نقاله)
شرکت Smolselmash تجهیزات نوار نقاله را برای جابجایی ، پر کردن و تخلیه محصولات کشاورزی تأمین می کند. دستگاه های این دسته در مزارع بزرگ و همچنین برای مزارع خصوصی مفید خواهند بود. آسانسور یک تکنیک مداوم است که دانه ها ، غده ها و سایر محصولات را در جهت عمودی یا مایل منتقل می کند. حرکت آن را برای پردازش ، تمیز کردن ، خشک کردن ، ذخیره سازی موقتی و بارگیری در حمل و نقل جاده ای بدون ضرر و کمترین هزینه فراهم می کند.