تیرهای برش
این روش برای چمن زنی بذر و علف های طبیعی ، گیاهان خشن استفاده می شود. فن آوری های مدرن که به شما امکان می دهد با سرعت بیشتری برشی با کیفیت بالا ایجاد کنید. به عنوان محصولات مستقل برای تجهیز ماشین های چمن زنی دیگر ، از جمله طرح های خودرانگیخته و مدولار ، ارائه می شود. به منظور افزایش مقاومت و دوام ، کلیه مکانیزم های کار - دیسک های روتور ، چاقوها ، چرخ دنده ها و کفش های پشتیبانی از فولاد آلیاژی ساخته شده و تحت عملیات حرارتی قرار دارند. تیرهای برش در م Stateسسه ایالتی Belouskaya MIS آزمایش شده اند و با تمام استانداردهای ایمنی و کیفیت مطابقت دارند.