سرنشینان
این تجهیزات برای جمع آوری چوب ، درختان در هنگام قطع انتخابی یا بهداشتی استفاده می شود ، ساخته شده بر اساس "Belarus 82.2" ، که خود را به عنوان یک شریک قابل اعتماد تثبیت کرده است. فاصله زمین اجازه عبور بدون مانع از کنده ها و رشد تا ارتفاع 40 سانتی متر را می دهد. مدل های این دسته مجهز به چرخ های تقویت شده ، مسیر چرخ جلو و عقب از همان اندازه ، محور محرک جلو با یک پرتو ثابت هستند ، امکان حرکت آسان در زمین های ناهموار را فراهم می کند ، و محافظان کابین ایمنی قابل اطمینان را برای راننده فراهم می کنند. شرکت ما فرصتی را برای سفارش جداگانه مجموعه تجهیزات فن آوری و نرده های محافظ برای ماشین آلات شما فراهم می کند. دستگاه جهانی ، به دلیل پیوست ها ، می تواند کارهای مربوطه را در صنعت جنگلداری انجام دهد.