نیمه تریلر کانتینر
Smolselmash نیمه تریلرهای کانتینری را تهیه می کند که برای از بین بردن بقایای قطع می شوند. آنها از مشخصات گسترده ای در جنگلداری و اقتصاد ملی استفاده می کنند. تجهیزات بدون در نظر گرفتن فصل به طور قابل اعتماد کار می کنند ، در دمای پایین -30 درجه سانتیگراد و بالاترین + 40 درجه سانتیگراد در زمین مسطح و ناهموار مقاومت می کنند. توانایی متقاطع کشور با اطمینان از فاصله زمین حداقل 42 سانتی متر. هنگام انتخاب مدل ، روی مقدار کار و هدف استفاده تمرکز کنید. اگر مشکلی دارید ، مدیران ما همیشه به شما مشاوره صحیح می دهند و نیمه پیش پرده ایده آل را برای کارهای شما انتخاب می کنند.