دستگاه های برش ثابت
آنها برای پردازش ضایعات نجاری استفاده می شوند. کیفیت بلاروسی و قابلیت اطمینان یک رفیق وفادار بقایای چوب ، بالای درختان ، شاخه ها ، چوب های بی کیفیت را خرد می کند. اندازه جمع و جور برای کاربردهای صنعتی ایده آل است. ماشین آلات به شما امکان می دهند در از بین بردن درختان سقوط کرده ، شاخه ها در شهرک ها صرفه جویی کنید. پس از پردازش ، از مواد ثانویه برای ساخت پانل های چوبی ، بریکت برای کوره ها و اهداف کشاورزی استفاده می شود. ماشین های ثابت توسط یک کمربند محرک از یک موتور الکتریکی رانده می شوند. هنگام ثبت سفارش و خرید اتومبیل های این دسته ، مجموعه کامل و وجود موتور الکتریکی را در آن بررسی کنید.