دستگاه های تراش سوار شده
این روش برای پردازش خرد کردن ضایعات چوب ، بالای درختان ، شاخه ها ، چوب های بی کیفیت استفاده می شود. یک همراه وفادار با کیفیت بلاروسی بقایای تولیدات نجاری را خرد می کند ، در هر شرایط آب و هوایی شما را ناامید نمی کند. اندازه جمع و جور ایده آل برای قطع صنعتی و بهداشتی در سطح شهر است. این ماشین ها به شما امکان می دهد در از بین بردن درختان و شاخه های افتاده در شهرک ها صرفه جویی کنید. پس از پردازش ، از مواد ثانویه برای تولید پانل های چوبی ، بریکت ها برای گرم کردن و اهداف کشاورزی استفاده می شود. تراشه نصب شده بر روی یک رانش هیدرولیکی 3 نقطه ای از تراکتور MTZ-80/82، T-150 و تغییرات آنها نصب شده است.