دستگاه های تراشکاری
برای پردازش بقایای چوب ایجاد شده بر اساس "بلاروس" یا خردکن های ثابت طراحی شده است. آنها صرف نظر از فصل به طور قابل اعتماد کار می کنند ، در دمای پایین -30 درجه سانتیگراد و حداکثر 40 درجه سانتیگراد در زمین مسطح و ناهموار مقاومت می کنند. آنها در دامنه ها در جهت طولی تا 7 درجه ، در مناطق قطع شده و مناطق بوته ای ، کنده های بلندی تا 40 سانتی متر ، بقایای پس از قطع درختان ، درختان از بین رفته ، درختان افتاده از قابلیت اطمینان عبور برخوردار هستند. در زمین نرم و برف بکر با ارتفاع پوششی تا 0/5 متر گرفتار نخواهید شد. آنها برای پردازش چوب گرد و خرد شده ، چوب نامرغوب ، کارخانه اره و ضایعات نجاری استفاده می شوند. خروجی تراشه های سوخت یا خاک اره است که در تولید صفحات چوبی ، بریکت های سوختی ، کمپوست و سایر موارد استفاده می شود.