دستکاری هیدرولیک
برای ورود جدی در حجم زیاد طراحی شده است. در این مدل های دستکاری ، راحتی کارگران در نظر گرفته شده است که به طور مطلوب بر بهره وری تأثیر می گذارد. روند برداشت چوب از نظر فنی پیچیده است و نیاز به کار دقیق و هماهنگ از تجهیزات مکانیزاسیون ، قدرت مانور با اطمینان و ظرفیت حمل بالا دارد. از دستیارهای هیدرولیکی در جنگلداری برای مرتب سازی و پردازش چوب ، بارگیری برای حمل و نقل بیشتر استفاده می شود. شرکت ما طیف گسترده ای از دست اندازها را در اختیار شما قرار می دهد ، مدیران برای جلوگیری از هزینه های برنامه ریزی نشده ، گزینه مناسب را براساس حجم تولید و وظیفه انتخاب می کنند.