تجهیزات جنگلداری

کار مدرن جنگلداری را نمی توان بدون کمک مکانیزاسیون تصور کرد. از تجهیزات جنگلداری برای انجام کارهای جنگلداری استفاده می شود. برای استفاده ایمن و قابل اطمینان مناسب است. هنگام کار با بارهای سنگین ، متخصص می تواند مطمئن باشد که واحد در برابر بار مقاومت می کند و شما را از پا در نمی آورد. شرکت "Smolselmash" نه تنها ماشین آلات کشاورزی را تأمین می کند ، همکاران ما انواع تجهیزات را توسعه داده اند که به تسهیل کار کارگران جنگلداری کمک می کند. از جمله نیمه تریلرهای تراکتور چوبی که برای حمل و نقل الوار و چوب اره طراحی شده اند. هنگام اطفا حریق در جنگل ها و ذغال سنگ ذغال سنگ ذغال سنگ ذغال سنگ ، از دستگاه های اطفا fire حریق ، مانند PZhM-3 ، کوچک و متحرک ، استفاده می شود. برای کاشت نهال به خصوص امیدوار کننده در نظر گرفته می شود ؛ آنها هم در جنگلداری و هم در مجموعه های باغ و میوه استفاده می شوند.